måndag 18 november 2019

Plattektonik

Hemma
Se flippen om plattektonik
Skriv en fråga att ta med till klassen-antingen en fråga som du själv vill ha reda på eller något du vill kolla om kompisarna förstått 


Tillsammans i basgrupp

Begrepp

Skriv förklaring på nedanstående begrepp. 
 • Mantel
 • Magma
 • Kärna (yttre & inre)
 • Kontinentalplatta
 • Kontinent
 • Spridningsszon
 • Kollisionszon
 • Förkastningszon
 • Plattektonik
Besvara frågan:

Hur påverkar risken för vulkanutbrott, jordsklav etc männsikors liv?
torsdag 14 november 2019

Frågor till filmen

Efter att vi sett filmen jobbar vi med frågorna i smågrupper, skriv svaren i ett drivedokument eller i din anteckningsbok. 

 • Vad är plattektonik?
 • Vad är en kontinent?
 • Hur kan man se att kontinenterna rör sig?
 • Vad är en mittoceanskrygg?
 • På vilka olika sätt rör sig plattorna?
 • Vad händer när plattorna kolliderar?