måndag 7 oktober 2019

Inför provet

Följande ska du kunna:
  • Skillnad på väder och klimat
  • Skala när det gäller kartor
  • Veta vad en stor- och småskalig karta är för något.
  • Kunna sätta ut bredd och längdgrad på en karta
  • Begrepp: Longitud, latitud, gradnät, ekvatorn, meridian, parallellcirklar
  • Jordens fyra klimatzoner
  • Klimattyperna: Kustklimat, inlandsklimat, tempererat klimat, polarklimat, ökenklimat, tropiskt och subtropiskt klimat


Nedan finns länkar som du kan använda för att träna. Använd dig även av inläsningstjänst om du vill lyssna på sidorna i boken. Du har även anteckningar från lektionerna:
Sidor i boken:27-28, 30, 88-96 (dessa sidor har vi sammanfattat på lektionen)


https://www.so-rummet.se/content/vegetationszonerna
https://www.so-rummet.se/content/klimatzoner-en-overblick
https://www.so-rummet.se/content/vader-och-klimat-del-1-klimatzoner-mm
https://app.studi.se/l/jordens-klimatzoner?subject=64459
https://app.studi.se/l/introduktion-till-klimat-och-vaeder?subject=64458
https://www.so-rummet.se/content/gradnatet-positionssystemet
https://quizlet.com/436154412/vader-klimat-och-vindar-flash-cards/
https://quizlet.com/234711906/klimattyper-flash-cards/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar