måndag 21 oktober 2019

Film-Våra kontineneter


 1. Vilket annat namna har vår planet?
 2. Vad var Pangea? 
 3. Hur många kontinenter har vi på jorden? Vilka är det? 
 4. Hur många världsdelar har vi? Skriv ner dem
 5. Vad är skillnaden mellan en kontinent och en världsdel? 
 6. Varför bildas det bergskedjor? Vad beror det på? 
 7. Vilket är världens högsta berg?
 8. Vad är Amazonas?
 9. Vilka är våra världshav?
 10. Vad är Marianegraven för något?
 11. Ge exempel på minst 4 hav förutom världshaven.
 12. Skriv ner minst fyra saker ni lärt er från filmen

måndag 7 oktober 2019

Inför provet

Följande ska du kunna:
 • Skillnad på väder och klimat
 • Skala när det gäller kartor
 • Veta vad en stor- och småskalig karta är för något.
 • Kunna sätta ut bredd och längdgrad på en karta
 • Begrepp: Longitud, latitud, gradnät, ekvatorn, meridian, parallellcirklar
 • Jordens fyra klimatzoner
 • Klimattyperna: Kustklimat, inlandsklimat, tempererat klimat, polarklimat, ökenklimat, tropiskt och subtropiskt klimat


Nedan finns länkar som du kan använda för att träna. Använd dig även av inläsningstjänst om du vill lyssna på sidorna i boken. Du har även anteckningar från lektionerna:
Sidor i boken:27-28, 30, 88-96 (dessa sidor har vi sammanfattat på lektionen)


https://www.so-rummet.se/content/vegetationszonerna
https://www.so-rummet.se/content/klimatzoner-en-overblick
https://www.so-rummet.se/content/vader-och-klimat-del-1-klimatzoner-mm
https://app.studi.se/l/jordens-klimatzoner?subject=64459
https://app.studi.se/l/introduktion-till-klimat-och-vaeder?subject=64458
https://www.so-rummet.se/content/gradnatet-positionssystemet
https://quizlet.com/436154412/vader-klimat-och-vindar-flash-cards/
https://quizlet.com/234711906/klimattyper-flash-cards/

Spel om klimatet

https://www.smhi.se/klimat/utbildning/spelet-for-klimatanpassning-1.149193