måndag 1 juni 2020

Branden

1. Vi se filmen tillsammans
2. Gemensamma frågor

 • Vad betyder det att dömas för anstiftan för ett brott?
 • Utöver skadestånd och straff, vad får brottet mer för följder för killarna som startade branden i Berga centrum?
3. Diskussion i par/grupp- skriv i classroom
 • Varför var det ingen av killarna i gruppen som stoppade eldningen vid Berga Centrum?
 • De fyra killarna som tände på dömdes för grov allmänfarlig vårdslöshet och grov skadegörelse. Tre andra killar dömdes för anstiftan till grov allmänfarlig vårdslöshet och grov skadegörelse. Det betyder att de dömdes för att ha fått de fyra andra killarna att tända på. Var det rätt att också de dömdes tycker du?
 • Innan den stora branden hade det anlagts en rad mindre bränder kring Berga Centrum. Kunde man ha gjort något mer för att stoppa utvecklingen? Vem tycker du skulle ha agerat?
 • Pojkarna som dömdes för branden krävs på stora skadestånd. Är det rimligt, tycker du?
 • Finns det någon gräns för hur stora skadestånd som rättssamhället bör utkräva, tycker du?
4. Konsekvenser

Vilka konsekvenser får Bergabranden för Elias? Fundera ur följande perspektiv. 
Socialt? 
Ekonomiskt? 
Juridiskt? 

torsdag 28 maj 2020

Brott i grupp


1)  Programledaren intervjuade några ungdomar om deras syn på att begå brott i grupp. Här är några av deras kommentarer:
"Jag skulle aldrig våga göra det själv." 
”Ensam har man mer koll på situationen."
"Det är sällan man vågar göra något alldeles ensam". 


Diskutera hur kommer det sig att många unga som begår brott företrädesvis gör det i grupp och inte enskilt?

2) Programledaren intervjuade en rådman från Hovrätten. Hur ser rätten på brott begångna i grupp? Gör det någon skillnad om man begått brott i grupp eller enskilt?

3) Barn kan begå brott, men det är först i och med 15-årsdagen som man blir straffmyndig och kan dömas för brott. När en domstol ska bestämma brottspåföljd för en person som har begått ett brott tar den både individualpreventiva och allmänpreventiva hänsyn. Med individualprevention menas åtgärder som syftar till att förhindra att gärningsmannen begår nya brott. Med allmänprevention menas hur brott kan förebyggas genom att människor i allmänhet avskräcks från att begå brott. 

     Vissa personer särbehandlas i lagen. Det gäller exempelvis allvarligt psykiskt sjuka och personer under 21 år. Kortare straff blir ofta aktuella för ungdomar, det vill säga personer under 21 år. De brukar få vad man kallar "ungdomsrabatt" på sina fängelsestraff enligt BrB 29:7. Denna rabatt avtar med stigande ålder. En vuxen som döms för våldtäkt får som regel två års fängelse. Om brottet begås av en 18-åring får han istället ett års fängelse. Nedanstående trappa kan illustrera "ungdomsrabatten":

Ålder
Straffnedsättning
Ungefärlig strafflängd i relation till vad en vuxen skulle ha fått
15 år  
75-85%
1/5
16 år
65-75%
1/4
17 år
55-65%
1/3
18 år
45 - 55%
1/2
19 år
30-40%
2/3
20 å
20-30%
3/4

Diskutera om det är rimligt att ungdomar ska ha lägre straff än vuxna för samma brott. Förklara varför/varför inte

Lycka till!

måndag 4 maj 2020

Film-straff

Besvara frågorna i classroom

Vad är frivård? 
Vad är fotboja? 
Vad är samhällstjänst? 
Vad är villkorlig frigivning? 
Vad betyder livstidsstraff? 
 Vad tycker du om livstidsstraff? 
Vilken typ av brott ska man ha begått för att få livstid?
I vilka länder är dödsstraff vanligt?
Vad anser du om dödsstraff? Vilka problem kan uppstå?

torsdag 16 april 2020

Från brott till straff
I skolan
Skriv förklaringar på följande begrepp
 • Upprättelse
 • Åklagare
 • Förundersökning
 • Vittne
 • Misstänkt
 • Socialtjänst
 • Åtalsunderlåtelse
 • Väcka åtal
 • Bevis
2) Förklara vad följande påföljder innebär
 • Böter
 • Skyddstillsyn
 • Samhällstjänst
 • Övervakning
 • Fängelse
 • Villkorlig dom
 • Vård
 • Ungdomsfängelse

måndag 24 februari 2020

Källkritik

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Vi tittar tillsammans på: Förstå kunskapskraven-resonera om källors trovärdighet

Vad betyder ”Källkritiska begrepp”? Jo, när man läser texter, hör på inspelat material eller ser filmer så måste man alltid fundera på om källan är trovärdig eller ej. Går det att lita på att det som källan berättar om är sant?  För att diskutera och samtala kring en källas trovärdighet behöver du känna till ett antal ord (begrepp) som handlar om källkritik.

tendens                                        vinklad
objektiv                                         äkta
förstahandskälla                           tolkning
andrahandskälla                           trovärdig
perspektiv                                     skriven
tidskriteriet                                     tryckt
syfte                                              muntlig
Dessa begrepp kommer vi att arbeta mycket med under SO-lektionerna. Målet är att dessa ord ska bli en naturlig del av vårt ”SO-språk”.
Uppgift 1: I din basgrupp ska ni tillsammans slå upp dessa begrepp och diskutera er fram till en förklaring av begreppen så att alla i gruppen förstår vad ordet betyder. Skriv ner era förklaringar så diskuterar vi i helklass och jämför era förklaringar av begreppen (här tränar du din begreppsförmåga).
Bildresultat för källkritik


Uppgift 2
a) Läs texten

”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Allt fler borstar tänderna med färgad tandkräm visar en rundringning. Experter anser att den färgade tandkrämen kan ge upphov till tandköttscancer. Detta har dock folktandvården velat hålla tyst om, uppger initierade källor. När detta blev känt bland föräldrar blev det en folkstorm.

b) Hur många ställen finns det anledning att vara källkritisk?

Relaterad bild

Uppgift 3
Orden Vem (ligger bakom källan), vad (hittar du för info, verkar den pålitlig?), varför (är sidan skapad?), hur (hittade du källan), när (skrevs källan?) är bra att använda för att kunna ta reda på om källan är pålitlig eller inte.

Ni ska nu läsa en artikel (finns som lösblad) och fundera på följande frågor:
 • Har journalisten varit noggrann med sina källor?
 • Vilken källa anges?
 • Är nyheten trovärdig? Motivera!

  Bildresultat för källkritik
Uppgift 4
Jämför SVT Nyheter med Dagens svenskbladet, besvara följande frågor:

 • Äkthet – är källan det den utger sig för att vara?
 • Vem står bakom sidan? Är den pålitlig?
 • Finansiering – kan man se vem som äger och bekostar sajten och informationen?
 • Syfte – vad är syftet med att presentera innehållet?
 • Trovärdighet – tror ni på det som står på sajten?
 • Språk – välskrivet eller slarvigt?
 • Målgrupp – går det att förstå vem sajten riktar sig till?
 • Aktualitet – är sidan uppdaterad?

torsdag 16 januari 2020

Extrauppgifter massmedia

Välj några av uppgifterna nedan. 


 • Quiz
 • Quizlet 1
 • Quizlet 2- lite som vi inte gjort än men kan vara bra som förberedelser inför nästa vecka
 • Läs texten och besvara frågorna på SO-rummet

 • Besvara frågorna med hjälp av ne


 1. Vilka är de största dagstidningarna i Sverige?
 2. Vad är en lokaltidning?
 3. Hur finansieras dagstidningar och kvällstidningar?
 4. Varför får vissa dagstidningar presstöd?
 5. Vad heter den grundlag som garanterar pressfrihet i Sverige?
 6. Vilken lag gäller för inspelade medier?
 7. Vem tar upp brott mot pressetiska regler?