torsdag 16 januari 2020

Extrauppgifter massmedia

Välj några av uppgifterna nedan. 


 • Quiz
 • Quizlet 1
 • Quizlet 2- lite som vi inte gjort än men kan vara bra som förberedelser inför nästa vecka
 • Läs texten och besvara frågorna på SO-rummet

 • Besvara frågorna med hjälp av ne


 1. Vilka är de största dagstidningarna i Sverige?
 2. Vad är en lokaltidning?
 3. Hur finansieras dagstidningar och kvällstidningar?
 4. Varför får vissa dagstidningar presstöd?
 5. Vad heter den grundlag som garanterar pressfrihet i Sverige?
 6. Vilken lag gäller för inspelade medier?
 7. Vem tar upp brott mot pressetiska regler?

Enskild uppgift

Om ni blir klara med uppgiften till flippen så finns här en enskild uppgift
 1. Kommentera kortfattat hur mycket du använder följande medier, ange i timmar och minuter/ dag:

       a) morgontidningar
       b) kvällstidningar
       c) tidskrifter
       d) radio
       e) TV
       f) böcker
       g) sociala medier
       h) webbplatser
   
 2. Vad använder du tv:n till hemma?
   
 3. När du tar reda på nyheter, vilka medier använder du dig av då? Varför använder du just dessa medier?
   
 4. Hur många timmar om dagen - under din lediga tid när du inte är i skolan - är du i kontakt med någon form av media?
   
 5. Det var inte så längesedan som internet slog igenom, och ganska nyligen fick vi smartphones som har förändrat mångas vardag helt och hållet. Men det kommer antagligen inte dröja länge förrän vi tycker att smartphones är ålderdomligt. Vilka teknikprylar tror du att vi har om 20 år? Använd fantasin men försök vara realistisk.

onsdag 15 januari 2020

Massmedia-flippuppgift


Studi-film


1. Skriv förklaring på begreppen
 • Journalist
 • Media
 • Demokrati
 • Diktatur
 • Censur
 • Opartisk
 • Offentlig
2. Besvara frågorna
 • Massmedia beskrivs ibland som den tredje statsmakten, vad innebär det?
 • Media ska rapportera om bl.a. politiker och vad som händer i världen, då är det viktigt att de är, ja vadå?
 • Vad skulle hända om våra politiker fick censurera det som skrivs i tidningar eller sägs i radio och TV?
 • Förklara följande begrepp:

       a) informationssamhälle
       b) envägskommunikation
       c) tvåvägskommunikation
 • Har medierna fått för stort inflytande på våra liv? Motivera.

torsdag 9 januari 2020

Massmedier-Filmuppgift

1. Skriv ner tre saker som du lärde dig av filmen-jämför med en kompis
2. Vad är ett massmedium?
3. Varför är källkritik viktigt och vad kan hända om vi inte är källkritiska
4. Vad är yttrande och tryckfrihet och vad innebär de i praktiken (alltså i din och min vardag)?
5. Vad betyder det att en information är vinklad?
6. Vad är censur och hur används censur runt om i världen?
7. Vad behöver vi tänka på idag när det gäller vilken information vi vill ta del av?

Filmen om ni behöver kolla upp någon fråga

onsdag 14 augusti 2019

Välkomna 7b

Hej på er och välkomna till min SO-blogg.

Jag kommer att undervisa er i geografi under hösten och samhällskunskap under våren. I de övriga SO-ämnena kommer ni att träffa Rasmus Persson. 

Det är här på min SO-blogg som ni kommer att hitta allt ni behöver för att kunna delta i min undervisning. På bloggen lägger jag upp planeringar, uppgifter, tips och annat som ni kan komma att behöva i er jakt på ny kunskap. 

Om du är sjuk, bortrest eller av annan anledning missat en lektion så kan du gå in här och titta för att få senaste informationen. 

Jag hoppas att vi tillsammans ska få ett lärorikt och intressant läsår, våga fråga, va nyfiken och du glöm inte "Kunskap är coolt"!


Vi ses i C203

// Sofia